عطامحمد نور: نیاز و خواست‌های جمعی را رعایت کنیم

بحث توزیع شناسنامه‌های الکترونیک یکی از جنجالی‌ترین مباحث ملی در افغانستان است که بارها روی حل آن با در نظر داشت خواست های تمامی مردم و طبقات اجتماعی تاکید نموده‌ایم.

در شرایطی که نیاز مردم و کشور ما وحدت، امنیت، آرامش، برون‌رفت از فقر و بیکاری و رسیده‌گی به وضع رقت‌بار اقتصادی است، توزیع شناسنامه‌های الکترونیک که یک مسالۀ ملی و تنش‌زا است، نه تنها به این نیازها کمک نمی‌کند که شکاف‌های عمیق اجتماعی را به همراه دارد.

انتظار می‌رفت که رییس‌جمهور کشور با درنظرداشت مطالبات و دیدگاه‌های همه‌ی مردم، در این راستا تصمیمی اتخاذ می‌نمود که بر بنای آن وحدت اقوام حفظ و روحیۀ هم‌زیستی تقویت می‌گردید.

با توجه به دیدگاه نخبه‌ها، جریان‌ها، شخصیت‌های سیاسی، اعضای شورای ملی و طرح «نشست مشورتی نخبه‌ها در بلخ به‌تاریخ ۶ حوت ۱۳۹۶»، بهترین اقدام و راه‌کار مناسب در راستای توزیع شناسنامه‌های الکترونیک، متوسل شدن به قانون مصوب ماه قوس سال 1393 شورای ملی که به توشیح رییس‌جمهور رسیده بود و یا هم تذکره‌های زمان حکمرانی اعلی‌حضرت محمد ظاهر شاه و شهید سردار محمد داوود است که با توزیع آن هیچ یک از اقوام کشور، مخالفت نخواهند کرد، بل‌که سبب تقویت روحیۀ ملی نیز می‌شود.

ریاست اجراییه به عنوان مرجع بخشی از رای مردم افغانستان، مکلف است تا در این راستا صادقانه از خواست های مردم پاس‌داری کند.

 

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

بستن